Yazma [Nadir Eser]

Tenkîhu'l-Fusûl fî (İlmi)'-l-Usûl / Şihâbuddin Ebu'l-Abbâs Ahmed b. İdris el-Kırâfî (eş-Sanhâcî ?); hattat: Ali b. Yahyâ el-Bâhî

Şihâbuddin Ebu'l-Abbâs Ahmed b. İdris el-Kırâfî (eş-Sanhâcî ?)
Te'lif: 884 H. Hat: 1025 H.