Kitap
Kitap

Bokanya / Mütercim: Reşid- Bahaüddin Pol Döblesi, Reşid - Bahaüddin

Pol Döblesi, Mütercim: Reşid- Bahaüddin
1301 H.
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap

Dûr-nâme / Celâleddin Efendi

Celâleddin Efendi
1299 H.
Kitap
Kitap

Esâs-ul İktibâs / İhtiyaruddin b.Ğıyasuddin al Huseynî

İhtiyaruddin b.Ğıyasuddin al Huseynî
1298 H.
Kitap
Kitap
Kitap

Hazine-i Evrak / Sami Paşa-zâde Bâkî Mahmud Celâleddin

Sami Paşa-zâde Bâkî Mahmud Celâleddin
1298 H.
Kitap

Hurdeçin / Seçip çev.: Ş(emseddin) Sami, Şemseddin Sami

Seçip çev.: Ş(emseddin) Sami
1302 H.