Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [2]
Şekil [2]
Ortam [1]
Dil [6]
Yayın Tarihi [1]
Yazar [19]
Konu [9]
Yayınlayan [19]
Tez
Kitap
Kitap
Kitap

Yeni mülkiye tarihi ve mülkiyeliler /

Mücellidoğlu, Ali Çankaya
1968
Kitap

Mir'atü'z-zeman fi tarihi'l-ayan /

Sıbt İbnü'l-Cevzi Şemsüddin Ebu'l-Muzaffer Yusuf B. Kızoğlu
1968
Kitap
Kitap

Naima tarihi /

Naima Mustafa Efendi
1968
Kitap
Kitap

Yeni Adam 1970 /

Baltacıoğlu, İsmail Hakkı
1968
Kitap

Nutuk :1919-1927 / , bugünkü dille yayına haz. : Z. Korkmaz.

Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cmh. Bşk. I. ,1881-1938.
1968
Kitap
Kitap