Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Biçim [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [2]
Süreli / Cilt [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Belleten

1938
Süreli / Yıl1938
Süreli / TarihNisan 1938
Süreli / Sayı5/6
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]

Belleten

1938
Süreli / Yıl1938
Süreli / Sayı7
Süreli / Cilt2