Alt Biçim [1]
Dil [1]
Tür [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Yazar [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Oda [1]
Yazma [Nadir Eser]

Şerhu'l- Kâfiye ? / Abdullah b. Ali b. Muhammed ? (Felekü'l-Ulâ et-Tebrizî ?) ?

Abdullah b. Ali b. Muhammed ? (Felekü'l-Ulâ et-Tebrizî ?) ?
Te'lif (Şerh): 1059 H. - Hat Tarihi: 1240 H.