Dil [1]
Tür [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Oda [1]
Yazma

Yusuf ve Zeliha

968 H. 1560 M.